bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wyniki finansowe

W dniu 25 czerwca 2015r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2014, na które składa się:


Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.056.307,64 zł.


Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości 509.804,14 zł.

W załączeniu Uchwała 5/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników InnoBaltica Sp. z o.o. zatwierdzająca sprawozdanie za 2014 rok.

userfiles/file/IB_uchwala_5_2015_ZZW_zatwierdzenie_sprawozdania_fin_2014_25062015.pdfOpublikował: Piotr Schroeder
Publikacja dnia: 29.06.2015
Podpisał: Piotr Schroeder
Dokument z dnia: 29.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 514