bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Spółki InnoBaltica
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres do korespondencji:
InnoBaltica Sp. z o.o.
Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Adres strony internetowej:
www.innobaltica.eu

Adres poczty elektronicznej:
innobaltica@innobaltica.eu

Telefon:
telefon stac: 58 500 8061
telefon kom: +48 510 268 727
fax: +48 58 500 80 69

Krajowy Rejestr Sądowy:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000311943

NIP: 957-10-03-404

Regon: 22063988400000
Wysokość kapitału zakładowego: 1 850 000 zł

AktualnościOpublikował: Piotr Schroeder
Publikacja dnia: 12.06.2015
Podpisał: Piotr Schroeder
Dokument z dnia: 05.05.2014
Dokument oglądany razy: 38 044